หน้าแรก

http://www.sillapa.net

กิจกรรม

 • การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT   การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test:NT ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพ ...
  Posted Feb 16, 2017, 7:41 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET)   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  และ ชั้นมัธยมศึกษาป ...
  Posted Feb 16, 2017, 7:25 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66   กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม ...
  Posted Feb 16, 2017, 6:38 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
 • การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ   การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3  จำนวน 48 โรงเรียน  เพื่อพิจารณาคัดเลือก Bast Practice 
  Posted Feb 16, 2017, 6:35 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าระบบQAMS   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเข้าระบบQAMS ขยายผลไปยังครูผู้รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2560 
  Posted Feb 16, 2017, 6:33 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
Showing posts 1 - 5 of 73. View more »

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 14. View more »


ข่าวการศึกษา จาก สพฐ.                                                                             อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[167,680] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[1,048] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[1,210] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[2,182] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
กรอบล่าง

นายสมเกียรติ ชิดไธสง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

นาฬิกา

nma3@esdc.go.thhttp://www.researchexpo.nrct.go.th

http://www.nrct.go.th

http://www.esdc.name/

http://www.esdc.name/cer/