มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

posted Jul 4, 2016, 9:05 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหารนคร ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" สามารถลงทะเบียนผ่าน www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
Comments