แนวการกรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.4 เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออก เขียนได้

posted Jul 1, 2016, 1:43 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์

แนวการกรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.4

เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออก เขียนได้

สพป.นครราชสีมา  เขต  3

 

สพฐ.

-          ส่งแบบกรอกให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งโรงเรียนทางระบบ EPCC

-          จัดทำแบบทดสอบ

-          ให้เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินการอ่าน และเขียน ประมาณเดือนกันยายน และ        จัดส่งคะแนนให้ สพฐ.

 

เขตพื้นที่การศึกษา

-          ส่งแบบกรอกข้อมูลนักเรียนให้โรงเรียนกรอก และส่งทางระบบ AMSS

ภายในวันที่  30  กรกฎาคม

-          แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระดับเขตพื้นที่

-          แจ้งแนวดำเนินการให้โรงเรียนทราบ ( รอความชัดเจนจาก สพฐ.)

-          เขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมการสอบ

-          รวบรวมคะแนนจากกลุ่มพัฒนาฯ/โรงเรียน เพื่อส่ง  สพฐ.

 

 โรงเรียน

-          กรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4 ตามแบบกรอกของ สพฐ. ( ชื่อ-สกุล นักเรียนสามารถนำมาจากระบบ DMC ได้ )

-          นำส่งข้อมูลให้กลุ่มนิเทศฯ ทางระบบ AMSS ภายในวันที่  30  กรกฎาคม

-       ส่งเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น (ตั้งเป็นชื่อไฟล์โรงเรียน  ) โดยแยก sheet แต่ละชั้น กรณีที่โรงเรียน      มีมากกว่า 1 ห้อง ให้แยก sheet ละห้อง

ĉ
พัชราภรณ์ พินิจพงศ์,
Jul 1, 2016, 1:43 AM
Ĉ
พัชราภรณ์ พินิจพงศ์,
Jul 1, 2016, 1:43 AM
Ĉ
พัชราภรณ์ พินิจพงศ์,
Jul 1, 2016, 1:43 AM
Comments