นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:03 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:08 AM ]
นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3
O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียน
1เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
ครูผู้สอน
1นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
Comments