ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

posted Jun 8, 2020, 12:24 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 12:35 AM ]
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

    ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบจำแนกตามวิชา
ระดับ
จำนวน
นักเรียนที่เข้าสอบ
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ประเทศ 793,016 68.50 72.81 70.66
สังกัด สพฐ.   67.49 72.51 70.00
สพป.นม.3 3,261 63.79 64.97 64.38
Comments