ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 3

posted Jun 8, 2020, 12:20 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jun 8, 2020, 7:48 PM ]
ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวม
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 37.99
สังกัด  สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 36.18
สพป.นม.3 48.64 31.32 34.25 29.69 35.98
      
ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
      ระดับ จำนวนผู้เข้าสอบ  ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ รวม
ประเทศ 665,638 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30
สังกัด สพฐ. 486,937 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52
สพป.นม.3 928 51.51 27.95 21.56 28.69 32.43
Comments