ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอครบุรี 

การทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางวันดี เพชรกระโทก

 

การแปรรูปถั่ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางพัชรี ปิดจัตุรัส

 

 

การทำประติมากรรมเครื่องแก้ว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายโสภณ นวลกระโทก


·  

การทำขนมบ้านหนองหว้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางนิ่ม รักษ์กระโทก


 

การเย็บเศษผ้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นางกุหลาบ เกียรติ



การทอผ้าบ้านซับระวิง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางหนม ซอดนอก


กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณสมพิศ ไตรผักแว


 

อำเภอเสิงสาง

การทอผ้ามัดหมี่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายวิรัตน์ แวดไธสง

 


โรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

 

  
การทอผ้าไหม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   นายสังเวียน ชะงอน

 



การทำหมอนฟักทอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางสาวมาลัย เรียน

 



การจักสานไม้ไผ่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายสังวาลย์ ดีต่อ 


 

 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายเขียว ยางแดงคร 



การทอผ้าไหมมัดหมี่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางฑีฆวดี ไวไธสง

 

   

การจักสานเส้นพลาสติก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสุภรณ์ พงศ์พีระ

 


 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น :คุณสุภรณ์ พงศ์พีระ




การทอผ้าลายขิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางสง่า  อมกระโทก

 


อำเภอปักธงชัย

การทำข้าวตังเสวย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายณัฐภูมิ สันฉิม

 


 

การทำไข่เค็มดินสอพอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :คุณสำราญ หน่างเกษม



การทำเส้นหมี่ตะคุ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นางสายฝน สีดาจันทร์

 



การทำข้าวหลาม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : คุณแตง โคกเกษม

 


 การทำขนมจีน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางทองใบ บุญกฤษ์

 

 


การปลูกผักปลอดสารพิษ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายเฉียบ พิศดูพรม

 


 

การทำขนมนางเล็ด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   นางกนกพร พึ่งกิ่ง

 



การทำขนมทองม้วนรสฟักทอง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :นางสาวปรางค์ รุมสา


 

การทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วทองไข่แดง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลำไพ ปรีดาวิจิตร



 

ผ้าพันคอ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมศักดิ์ ปรีดา




การแปรรูปพริก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสมนึก กรกิ่ง


  

การทำขนมนางเล็ด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางไม กลิ่นสำโรง 



การทอผ้าไหม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสมบัติ ยันจะโป

  


 ผัดหมี่เมืองปัก(หมี่โคราชห้าดาว) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลภัสรดา คุ้มผล

 


การทอผ้าไหมไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณอุทัย ซินพรมราช



อำเภอวังน้ำเขียว 

· 

การทำไม้กวาดบ้านห้วยน้ำเค็ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : นายสัมพันธ์ บุญนา

 


การปลูกเห็ดหอม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางไสว พูนณรงค์    


  

การปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายวีระ ภัทรอานันท์



·       

ĉ
สพป นครราชสีมา เขต 3,
Jun 27, 2016, 11:08 PM
Comments