คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)

posted Sep 8, 2021, 2:24 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
เชิญชวนครูผู้สอน นักเรียน เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม "OBEC Content Center" เนื้อหาทันสมัย และหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
https://contentcenter.obec.go.th/
Comments