ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://gg.gg/modkr3


https://drive.google.com/file/d/0B-5Rkt5mV9VKWGxDcWJDbGdDdHM/view?usp=sharing
ไฟล์นำเสนอ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ โดย นายพิธาน  พื้นทอง

https://drive.google.com/file/d/0B-5Rkt5mV9VKNXVjQ0ltQUswQm8/view?usp=sharing     
ไฟล์นำเสนอ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

http://mcmk.obec.go.th/


http://www.km.wmsschool.net/page2.html

เครือข่ายโรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.นครราชสีมา เขต 3 รุ่นที่ 1


http://academic.obec.go.th/web/node/460
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
http://academic.obec.go.th/web/node/460