ศูนย์รวมสื่อ

รวบรวมแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา

  • รวมสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1

  • ห้องเรียน DLIT / คลังสื่อการเรียนรู้ / คลิปการสอน
  • คลิกลิ้ง http://www.dlit.ac.th/

  • แผนการสอนจาก DLIT (แผนการสอนกลางโดย สพฐ.)
httpwww.dlit.ac.th
คลิกลิ้ง http://dlit.ac.th/pages/resources.php?view=1

http://www.tepeonline.org/

www.niets.or.th/examdownload


http://schoolmis.obec.expert/

  • คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

http://www.dlf.ac.th/download.php?id=1363

  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 
http://eng24.ac.th/

  • สื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ม.4 - ม.6
http://goo.gl/dAwQuz

  • สื่อการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ป.4 - ม.3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
http://tiger.acs.ac.th/gallery/E-Learning/

  • แบบฝึดหัดเตรียมอนุบาล ชุดแบบทดสอบความพร้อมความเข้าใจ
http://xn--123-dkl4f4aead0a6g2c1a8ct0dzb5k.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
www.moe.go.th/
www.obec.go.th/
http://www.curriculum51.net/SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser