การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

posted Jul 3, 2019, 12:24 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jul 3, 2019, 12:25 AM ]
  

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประชุมปฎิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำหรับครูวิชาการ และครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

Comments