การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่คุณภาพ

posted Aug 24, 2016, 9:51 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่คุณภาพ โดย ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง รอง.ผอ.สพป.นม.3 และนายธนู ฤทธิกูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.3 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมรับฟัง และเสนอแนวทางการพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานร่วมกัน
Comments