การคัดเลือก Best Practices ของบุคลากรโรงเรียนในฝัน

posted Aug 24, 2016, 9:31 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Aug 24, 2016, 9:38 PM ]
  
 

การคัดเลือก Best Practices ของบุคลากรโรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมดจำนวน 13 รายการ มีบุคลากรส่งผลงาน จำนวน 11 รายการ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอ 14 ท่าน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอปักธงชัย และเข้าร่วมการคัดเลือก Best Practices ของบุคลากรโรงเรียนในฝัน ระดับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 7 เขต  (สพป.นม.1-7 และ สพม.31) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Comments