การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ประจำปี 2559

posted Aug 8, 2016, 11:43 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  
ตัวแทนนักเรียนจากการคัดเลือกการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับโซนภูมิภาค ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Comments