การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

posted Dec 20, 2016, 9:25 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:37 PM ]
  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ รับฟังแนวคิด เหตุผล ปัญหา และความต้องการ นำโดย นายวิวรรธ์ วงศ์สิทธิ์ และ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 
Comments