การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการทดลองใช้สื่่อ PISA

posted Nov 13, 2016, 10:34 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:41 PM ]
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการทดลองใช้สื่่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว และโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Comments