การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted Apr 2, 2019, 1:35 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jul 3, 2019, 12:27 AM ]
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย
Comments