การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน

posted Nov 13, 2016, 10:05 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:42 PM ]
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนรราชสีมา 

Comments