การประชุมปฏิบัติการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

posted Dec 14, 2016, 10:07 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:39 PM ]
  
การประชุมปฏิบัติการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 2-3 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
Comments