การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

posted Dec 21, 2016, 12:19 AM by nma3 admin
  
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนบ้านใหญ่ อำเภอครบุรี, โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อำเภอปักธงชัย และโรงเรียนบ้านบะใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
Comments