การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

posted Aug 24, 2016, 11:31 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:49 PM ]

  
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ และ โรงเรียนบ้านบ้านโนนสมบูรณ์  อำเภอเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นม.3 เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความยั่งยืนโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559
Comments