การประเมินความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

posted Aug 24, 2016, 11:08 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
  
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านระเริง และ โรงเรียนบ้านบุไผ่  อำเภอวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง รอง ผอ.สพป.นม.3 เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความยั่งยืนโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
Comments