การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

posted Feb 14, 2017, 11:39 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 16, 2017, 6:35 PM ]
  

การประเมินสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3  จำนวน 48 โรงเรียน  เพื่อพิจารณาคัดเลือก Bast Practice 
Comments