การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

posted Dec 14, 2016, 10:48 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Dec 20, 2016, 6:55 PM ]
 

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
Comments