การอบรมจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคสีไม้ระบายน้ำและสีชอล์กน้ำมัน “สืบสานศิลป์ เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินไทย”

posted Dec 20, 2016, 8:17 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Dec 20, 2016, 8:18 PM ]
 
การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคสีไม้ระบายน้ำและสีชอล์กน้ำมัน “สืบสานศิลป์ เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
Comments