การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

posted Sep 13, 2021, 11:12 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:43 AM ]

คลิปวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผลการเรียน (Schoolmis) ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 ศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NGMLamRxSFQ
Comments