การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มในระดับปฐมวัย

posted Jul 3, 2019, 2:07 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ และ 4 บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มในระดับปฐมวัย (พี่เลี้ยงประจำศูนย์) ระหว่างวันที่ 8-9 ,15 -17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

Comments