การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)

posted Sep 14, 2021, 2:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:44 AM ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ในสถานการณ์วิกฤต(COVID-19)
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2564 ศึกษาเพิ่มเติมทาง https://drive.google.com/file/d/132rMRFgaR4TZ7Msq3NDa_dBIYWFuK_xC/view?usp=sharing
Comments