การอบรมการวัดและประเมินผล

posted Nov 13, 2016, 10:50 PM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:41 PM ]
  
การอบรมการวัดและประเมินผล สำหรับครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comments