การอบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 1

posted May 2, 2019, 2:23 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jul 3, 2019, 12:26 AM ]
  
การอบรมครูตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562  ณ  ห้องประชุมไตรพัฒน์  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
Comments