การอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูปฐมวัย

posted Jul 3, 2016, 12:31 AM by nma3 admin   [ updated Jul 3, 2016, 12:33 AM ]
  
การอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด
Comments