คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559

posted Aug 8, 2016, 9:45 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
 
 

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย อำเภอครบุรี และโรงเรียนบ้านโกรกหว้า อำเภอปักธงขัย  
Comments