โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 9

posted Jul 22, 2019, 8:15 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  

การอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 9 และรุ่นที่1-8 สำหรับครูที่ยังไม่เคยอบรมขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

Comments