โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

posted Jul 3, 2019, 1:29 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3
  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 39 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พร้อมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ สำหรับครูผู้สอน ป.1 -3 เรื่อง การพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ สู่ทักษะการมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการ "นั่งร้าน" เพื่อความเฉลียวฉลาด ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 
Comments