กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ

posted Sep 15, 2016, 12:45 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Feb 15, 2017, 6:45 PM ]
  
กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยใส่ใจค่านิยม 12 ประการ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) อำเภอปักธงชัย โดย ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล 3 ค่ายสุรนารี  
Comments