นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในฝัน

posted Jul 21, 2016, 2:37 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์
  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านแชะ และ โรงเรียนบ้านเฉลียง(ุคุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอครบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
Comments