ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ

posted Jul 21, 2016, 3:34 AM by พัชราภรณ์ พินิจพงศ์   [ updated Jul 28, 2016, 8:19 PM ]
  

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ทั้ง 29 โรงเรียน โดย นายสมเกียรติ ชิดไธสง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตาม ขับเคลื่อน วางแผนการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
Comments