เตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa

posted Sep 13, 2021, 10:58 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Sep 22, 2021, 1:42 AM ]

คลิปวิดีโอการอบรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa
(Program for International Student Assessment : PISA)  ด้วยระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 ศึกษาเพิ่มเติมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=0RHBAgt8Gsw
Comments