อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

posted Sep 22, 2021, 9:47 PM by สพป นครราชสีมา เขต 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา เพื่ออบรม ทบทวน โรงเรียนแกนนำและขยายผลสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ในวันที่ 18  กันยายน  2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ  สพป.นครราชสีมา เขต 3
Comments