อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัย "วิทยาการคำนวณ" Unplugged Computer​ Science

posted Jul 3, 2019, 12:46 AM by สพป นครราชสีมา เขต 3   [ updated Jul 3, 2019, 12:50 AM ]
 
การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัย​ โรงเรียนในโครงการ​บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่1-8​ หัวข้อเรื่อง​"วิทยาการคำนวณ" Unplugged.Computer​ Science ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม.พ.ศ.2562​  ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา

Comments