โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

http://1tambon1school.go.th/


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3
ลำดับที่ รายชื่อโรงเรียน ที่อยู่
อำเภอครบุรี
1 บ้านไชยวาล หมู่1 บ้านไทรโยง ต. ครบุรี อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา
2 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
3 บ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
4 บ้านมาบตะโกเอน หมู่ 6 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
5 บ้านหนองแคทราย บ้านหนองแคทราย ม.8 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
6 บ้านบุหว้าสามัคคี หมู่8 บ้านบุหว้า ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
7 บ้านหนองตะแบก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 4 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
8 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร หมู่ 16 บ้านปรางค์บุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
9 บ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) บ้านใหม่มูลบน หมู่ที่ 12 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
10 บ้านมาบกราด หมู่ 17 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
11 ครบุรีวิทยา หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
12 บ้านทุ่งเเขวน โรงเรียนบ้านทุ่งเเขวน หมู่5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
อำเภอเสิงสาง
13 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม ต.สุขไพบูลย์​ อ.เสิงสาง​ จ.นครราชสีมา
14 บ้านโนนสมบูรณ์ 326 หมู่ 2 บ้านโคกน้อย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา (30330)
15 บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 1ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
16 ท้าวสุรนารี 2521 151 หมู่ 11ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
17 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสางจ.นครราชสีมา
18 บ้านสระตะเคียน หมู่ 8 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
อำเภอปักธงชัย
19 บ้านลำนางแก้ว 77หมู่ 1 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30000
20 หนองนกเขียนสามัคคี 88 หมู่ 10 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
21 รักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ม.7 บ.กระเชาะราก ต.บ่อปชาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
22 ชุมชนบ้านตะขบ บ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
23 อาจวิทยาคาร หมู่ที่   1   บ้านตะคุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
24 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) หมู่ 1 บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
25 วัดพรหมราช หมู่ 8 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
26 บ้านปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
27 บ้านนางเหริญ หมู่ที่6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
28 สะแกราชวิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
29 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
30 วัดหงษ์ หมู่ที่2 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 วัดใหม่สำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
32 บ้านโคกเกษม มี.4 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
33 วัดไม้เสี่ยว หมู่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
34 บ้านเมืองปักสามัคคี 827/1 หมู่10ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา30150
อำเภอวังน้ำเขียว
35 บ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
36 บ้านบุตะโก หมู่๑๙ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
37 บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) 224 ม.10 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
38 บ้านบะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
39 บ้านระเริง 137 ม.1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
Comments